Home

Algemeen

In de raadsvergadering van 1 november 2021 zijn bij de behandeling van de begroting 2022 geen amendementen of moties aangenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06