Paragrafen

Financiering

In deze paragraaf wordt de financieringsfunctie van de gemeente Koggenland toegelicht. Daarnaast bevat de paragraaf de diverse verplichte onderdelen volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06