Paragrafen

Grondbeleid

Met het gemeentelijk grondbeleid worden ruimtelijke ontwikkelingen gefaciliteerd. Waar nodig of mogelijk past de gemeente actief grondbeleid toe om zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende aanbod te realiseren van woningen, bedrijfsruimte en voorzieningen.

In deze paragraaf vindt u de volgende onderdelen:

  • een visie op het grondbeleid van de gemeente, in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
  • een omschrijving van hoe de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  • een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  • een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  • de beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken.
Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06