Financiële begroting

Uiteenzetting financiële positie

Op basis van artikel 20 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de volgende onderdelen opgenomen onder de financiële positie:

  • geprognosticeerde balans
  • EMU-saldo
  • jaarlijks terugkerende aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
  • investeringen
  • financiering
  • reserves en voorzieningen
Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06