Home

Algemeen

Met de aanbiedingsbrief programmabegroting 2022 biedt het college van burgemeester en wethouders deze programmabegroting aan de gemeenteraad.

Nota van aanbieding programmabegroting 2022

In deze aanbiedingsbrief (raadsvoorstel) informeert het college de gemeenteraad op hoofdlijnen over de plannen voor 2022 én over de financiële stand van zaken. Ook bevat de aanbiedingsbrief eventuele voorstellen waarover het college een besluit van de gemeenteraad vraagt

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06