Programmaplan; overig

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dit betekent dat de gemeenteraad deze middelen vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen).

Volgens artikel 8 lid 5 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) nemen we in dit hoofdstuk een overzicht op met baten en lasten die samenhangen met:

  • Lokale heffingen (besteding niet-gebonden)
  • Algemene uitkering
  • Dividend
  • Financiering
Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06