Paragrafen

Bedrijfsvoering

Deze paragraaf laat zien hoe de gemeente haar bedrijfsvoering vormgeeft, en op welke vlakken van die bedrijfsvoering extra aandacht, extra middelen of extra personele capaciteit nodig zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06