Paragrafen

Onderhoud kapitaal goederen

De gemeente heeft kapitaalgoederen nodig om de diensten en goederen te produceren, die zij aan haar inwoners levert. Kapitaalgoederen hebben vaak veel waarde en gaan meer jaren mee. In deze paragraaf zijn de volgende kapitaalgoederen opgenomen:

  • Wegen
  • Riolering
  • Groen
  • Gemeentelijke gebouwen
  • Openbare verlichting
  • Water
  • Machines Buitendienst
  • Civiele Kunstwerken
  • Beschoeiingen

Voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen heeft de gemeente beleidskaders en kwaliteitsniveaus vastgesteld.

Onze ambities rond de woningbouw heeft ook consequenties voor onze onderhoudsbudgetten voor o.a. wegen, groen en openbare verlichting. De gevolgen van de areaal uitbreidingen worden meegenomen bij de actualisering van de meerjarige onderhoudsplannen.

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06