Paragrafen

Corona

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de coronacrisis en de mogelijke effecten daarvan op de verschillende beleidsvelden. Algemeen financieel uitgangspunt is dat we ervan uitgaan dat we de extra uitgaven die wij mogelijk moeten maken in 2022, gecompenseerd krijgen binnen de uitkering uit het Gemeentefonds.  

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06