Financiële begroting

Meerjarenraming

De meerjarenbegroting bevat volgens artikel 22 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar:

  • de geprognosticeerde balans;
  • het EMU-saldo;
  • het overzicht van incidentele baten en lasten;
  • een overzicht van reserves en voorzieningen
Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06