Home

Algemeen

De afgelopen jaren is de begroting altijd gestart met de belangrijkste thema’s uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma dat daaruit voortkomt. Per thema werd dan uiteengezet welke resultaten voor het komende jaar geboekt moesten worden.

Dat is anders voor het komende jaar, omdat er in maart 2022 gemeentelijke verkiezingen komen. Deze gaan zonder twijfel leiden tot nieuwe plannen, die de komende jaren gerealiseerd moeten worden. Nu we deze begroting schrijven, kennen we deze plannen natuurlijk nog niet. Echter, het huidige programma van het college is inmiddels vrijwel in zijn geheel afgerond, met als gevolg dat er geen nieuwe activiteiten per thema in het nieuwe jaar worden ontplooid. Daarom bevat dit hoofdstuk geen inhoudelijke informatie voor 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06